Koučink

Milana Lukasová, DiS.
Osobně Vás provedu Vaší vlastní cestou ke změně. Vytvářím prostor pro inspiraci k objevení a pojmenování toho, co bylo skryté.


Vystudovala jsem právní minimum se specializací na právo EU v Brně. Jako HR Manager se více jak 12 let věnuji oblasti řízení lidských zdrojů i v mezinárodních společnostech. Naplňuje mě osobní rozvoj nejen sebe sama, ale velmi ráda pomáhám s rozvojem druhých, ať už v rámci osobního nebo profesního života. Jsem absolventkou koučovacího výcviku. Propojením svých profesních zkušeností jsem objevila svou jedinečnou cestu. Při koučování používám metodu brain based, která se opírá o nejnovější poznatky o fungování mozku. Pomocí této metody pomáhám lidem dosáhnout výsledků za krátký čas.

Kdy využít koučink
Posílení sebevědomí a svých hodnot * být sami sebou, přijmout sebe a odstranit svá omezující přesvědčení * získat lehkost, nadhled a radost do života * lépe pochopit a vyřešit vztahové záležitosti * posunout se dál a zlepšit svůj osobní nebo profesní život * chtít na sobě pracovat * mít odvahu přijmout změny, které vám ukazují lepší směr

Životní koučink

 • Hlubší poznání sebe sama
 • Výrazně lepší vztah k sobě
 • Naleznutí životní rovnováhy
 • Posílení sebedůvěry
 • Posílení schopnosti vycházet s druhými lidmi a realizovat své představy
 • Zvýšení motivace a spokojenosti
 • Rodinná a partnerská témata
 • Řešení mezilidských vztahů
 • Touha po změně a síla rozhodnutí
 • Finanční nezávislost
 • Návrat do pracovního procesu po mateřské, příprava na pracovní pohovor
 • Mám sen, cíl, touhu a nejsem schopen je uskutečnit
 • Sladění pracovního a osobního života

Business koučink

 • Nové možnosti řešení situací
 • Zvýšení motivace a spokojenosti
 • Zvýšení výkonnosti a posílení osobnostních prvků
 • Podpora v rozhodování a realizaci změn
 • Leadership
 • Posílení manažerských kompetencí
 • Zbavení nejistoty v rozhodování
 • Posílení schopnosti řešení problematických vztahů na pracovišti
 • Posílení schopnosti dávat efektivní zpětnou vazbu
 • Nová pracovní pozice – nově v roli manažera/leadra
 • Sladění pracovního a osobního života

Kariérový koučink

 • Hlubší poznání sebe sama
 • Větší schopnost efektivně spolupracovat s kolegy a nadřízenými
 • Posílení sebedůvěry
 • Posílení dovedností vést lidi, rozvíjet jejich dovednosti a motivovat je
 • Zvýšení motivace a spokojenosti
 • Kariérní změny – vím, co chci, jak toho dosáhnout a za jakých podmínek
 • Sebeprosazení, sebevědomí a posílení osobnostních prvků
 • Chtít se zdokonalit
 • Odstranění nedostatků v komunikaci s ostatními
 • Sladění pracovního a osobního života