Blog

Bez výmluv a s odvahou
Card image cap
Milana Lukasová

"Začni!" "Ale jak? Bojím se.." "Bojíš se oprávněně?"

Strach. Strach existuje pouze v naší hlavě, stejně jako výmluva. Náš život vytváří to, čemu věříme. Až, kdyby, ale,.. Slova, která nás opravdu brzdí. A co doopravdy chceme - výmluvy nebo úspěch? Já osobně úspěch a každou rodící se výmluvu si nejdříve v hlavě pěkně odůvodním :) A jak to máte vy? Jak přemýšlíte nad svými zatím nevyřčenými výmluvami?

Výmluva, někdy také lež, je myšleným důvodem, kterým vysvětlujeme a skrýváme pravý důvod toho, proč jsme něco udělali nebo neudělali, nebo proč něco udělat nechceme. Je to jeden ze způsobů, jak odmítnout, ale přitom neurazit nebo také hledání důvodů, jako omluva vlastní lenosti, pohodlnosti a možná i vlastní neschopnosti.

Samozřejmě existují situace, kdy se nám zkrátka nechce. A každý z nás to zná. Ale jak se díváte na druhého, když říká "Já za to nemůžu, nemám na to, to samo..."? Stejně tak se dívá ten druhý i na vás, když něco takového říkáte. My lidé jsme mistři ve vymýšlení důvodů, proč něco nejde. A jaké jsou ty nejčastější?

Nemám čas! Tato výmluva vede jednoznačně, ať v rámci pracovního nebo osobního života. Čas je ale jen naše vlastní volba. Trávíme ho tak, jak si sami zvolíme. Nemít čas může nakonec znamenat zůstat sám, bez přátel, bez odpovědí, sám...

Nemám na to! Bez odhodlání není úspěch. A úspěch začíná vírou. Pokud nevěříme sami sobě, nedivme se, že nám nevěří ani okolí. Můžeme být ale také vlastní obětí, a to tehdy pokud se nechceme posouvat vpřed a ten stereotyp, ten nudný stereotyp, nám vyhovuje. Ale opravdu chceme být jen obětí nebo raději tvůrcem?

Já za to nemůžu! Vymlouvat se na ostatní jen proto, že je to jednodušší? Není taková výmluva spíše pro slabochy? A pokud ano, jsme slaboši?

Výmluv, nebo chcete-li důvodů, proč něco nejde, existuje celá řada. Ale co nás vlastně vede k hledání výmluv? Upřímně, pokud máme nějaký sen, cíl, plán.., nemělo by nás zajímat, proč ho nemůžeme dosáhnout nebo splnit, protože potom by ten sen asi za moc nestál...