Blog

Když se řekne... CÍL
Card image cap
Milana Lukasová

Žádný cíl není tak daleko. Každý z nás má své cíle, ať už ty dosažitelné nebo ty, které zůstanou jako nevyslovená přání. Ale všem našim cílům musí odpovídat i naše rozhodnutí. Často se stává, že jsme netrpěliví a chtěli bychom již u našeho cíle být. Dokonce se může stát, že se nám zdá, že se náš cíl vzdaluje nebo vůbec nepřichází. Každé tyto momenty v životě zažíváme, ale je důležité důvěřovat a nesejít z cesty, která k našemu cíli směřuje.

Když věříme ve své sny, věříme v sami sebe. A nezáleží na tom, že druhý dojde k cíli dříve než my. Někdo má zkrátka tu cestu delší, ale nevíme, co nás na té cestě potká, čemu se můžeme naučit.

Cesta k vysněnému cíli nás může nejen naplňovat, ale i bolet. Čím těžší cestu k dosažení našeho cíle máme, tím silnější se stáváme. A uvědomění si, že úspěch není cíl, kterého jsme dosáhli, ale ta cesta, ten směr, kterým jsme se za svým cílem vydali. Cíl se tak najednou stává pomyslnou třešničkou na dortu.

"Přestaňme se tedy těšit pouze na výsledek a začněme milovat cestu, která k výsledku vede!"