Blog

Vzděláváme se a rozvíjíme
Card image cap
Milana Lukasová

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 


   Evropská unie
   Evropský sociální fond
   Operační program Zaměstnanost

 

 

Název projektu: Lektorská akademie

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011862
Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost

 

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.8.2020
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.7.2022

V prvním monitorovacím období proběhly kurzy zaměřené na Manažerské a měkké dovednosti, kterých se zúčastnilo celkem 10 zaměstnanců.